Imatrikulácia prímy 2022


Prijímanie do cechu študentského, alebo imatrikulácia, je neoddeliteľnou súčasťou života každého študenta prvého ročníka. Naši primáni túto milú slávnosť absolvovali 27. októbra. Žiaci kvarty, ktorí podujatie pripravovali, zvolili ako tému Halloween. Primáni strávili deň v maskách a nechýbalo ani maľovanie, ktoré kvartáni zvládli bravúrne a k spokojnosti všetkých. Na večer boli pre primánov pripravené zábavné aktivity, ktoré zavŕšili prísaha a pasovanie za gymnazistov. Potom nasledovali hry, tanečná zábava a večer vyvrcholil hľadaním pokladu. Všetci primáni boli odmenení pamätnými tričkami, ktoré im kvartáni podpísali. Veľká vďaka za toto krásne podujatie patrí všetkým kvartánom a pani profesorkám Strmeňovej a Belovovej, ktoré prípravu študentskej slávnosti koordinovali.
E. Strmeňová, M. Belovová, I. Hraško