Imatrikulácia prvákov


Každoročnou tradičnou aktivitou študentov na našej škole je nepochybne Imatrikulácia prvákov, teda pasovanie nových žiakov do cechu gymnazistov. Tento rok sa o prípravu postaral výber aktívnych študentov tretieho ročníka, ktorí pre prvákov vybrali zaujímavú tému s názvom džungľa, v duchu ktorej sa niesol celý doobedňajší, ale aj večerný program. Dňa 11.11.2022 sa počas veľkej prestávky všetci prváci museli zhromaždiť na chodbe školy, kde mal náš školský ŠAMAN pre nich pripravené rôzne úlohy. V prípade ich nesplnenia, našim turistom v džungli hrozilo zajatie miestnym kmeňom domorodcov. Za zvuku bubnov a v sprievode domorodcov sa im podarilo splniť všetky úlohy a mohli sa tak pripraviť na večernú slávnosť, ktorá sa konala v reštaurácii Novohrad, kde ich čakala tematicky vyzdobená sála, malé občerstvenie a skupinka domorodcov - tretiakov. Počas večera nás moderátori Miška a Maroš sprevádzali zábavnými súťažami, ktoré museli turisti - prváci absolvovať. Vytvorené tímy pracovali veľmi zodpovedne, až sa nakoniec každému podarilo získať fľaštičku so sľubom a vypiť zázračný nápoj Šamana. Toto všetko im zabezpečilo, že boli slávnostne prijatí medzi študentov nášho gymnázia. Po oficiálnom programe pokračovala diskotéka a voľná zábava.
Rada by som sa poďakovala tretiakom za pekne zorganizovanú akciu a prvákom a ich triednym učiteľom za zodpovedné plnenie úloh vrátane splnenia výzvy obliecť sa v téme džungľa.
Mgr. Mária Belovová, koordinátor Školského parlamentu
Linka na fotografie: https://photos.app.goo.gl/HW2QvvB17umJ7uDC7