Exkurzia do Hvezdárne a planetária Maximiliána Hella


Matematický klokan je jedna z najpopulárnejších súťaží na Slovensku, preto sa do nej zapojili aj žiaci našej školy, aby si overili svoje vedomosti a porovnali ich s ostatnými súťažiacimi v SR. Cieľom súťaže je propagovať matematiku a prispieť k vyhľadávaniu talentovaných žiakov. Do súťaže sa zapájame pravidelne a sme veľmi radi, že žiaci majú záujem zmerať si sily v matematike. S ľahšími či ťažšími úlohami sa žiaci popasovali v kategóriách Školák, Benjamín, Kadet a Junior. Test obsahoval 24 úloh a súťažiaci ich riešili 60 minút. Tento rok sa súťaž konala dňa 27. marca 2023. Vo všetkých kategóriách súťažilo spolu na Slovensku 66 933 súťažiacich. Našich gymnazistov sa zapojilo 40, z ktorých bolo 10 úspešných riešiteľov, t.j. zaradilo sa medzi 20% najúspešnejších riešiteľov na Slovensku. Pozoruhodnými výkonmi sa prezentovali najmä žiaci Martin Dzúr a Jakub Dzúr, ktorí získali 100% bodov a každý z nich sa zaradil vo svojej kategórii na delené prvé miesto. Len tesne za nimi sa umiestnili Damien Chovanec, Matúš Kružliak, Alexandra Koristeková a Adam Jančkár. Najúspešnejší súťažiaci si odniesli zo súťaže pekné ceny a diplomy (hoci si na ne museli počkať až do júna). Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme, no môžeme pokojne tvrdiť, že vyhrali všetci, ktorí sa do súťaže zapojili, pretože získali nové skúsenosti, overili si vedomosti a zabavili sa pri úlohách.
Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme úspechy aj na ďalších matematických a logických súťažiach.
Mgr. Rastislav Koza