Konferencia Učíme pre život 2022
4. - 6. november, Poprad


Témou ročníka 2022 bol PROBLÉM AKO PRÍLEŽITOSŤ.
Nezisková organizácia Indícia ako organizátor konferencie uviedla východiskovú myšlienku Winstona Churchilla: “Pesimista vidí problém v každej príležitosti, optimista vidí príležitosť v každom probléme.”
V období, kedy jedinou istotou je neustála zmena, je na čase, aby sme žiakov začali pripravovať na zvýšenú dynamiku diania okolo nás. Tento ročník konferencie sa niesol v duchu troch programových línií:
- príležitosť k zmene kurikula
- príležitosť zvíťaziť nad hoaxami a dezinformáciami
- príležitosť rozvíjať v škole mäkké zručnosti a hodnoty

Na prednáškach, diskusiách, workshopoch sa vyše 330 účastníkov konferencie zamýšľalo nad zmenami a inováciami, ktoré hýbu svetom vzdelávania. Témou bolo opúšťanie stereotypov, ktoré nám už nič nedávajú a nastavovanie nových pravidiel, objavovaní radosti z učenia a vlastných riešení, prehodnocovania chyby na príležitosť učiť sa, experimentovať, skúmať a sledovať samého seba pri uvedomelom učení.
Konferenciou nás sprevádzali riaditeľ konferencie Peter Halák, programový riaditeľ konferencie Martin Kríž, v súčasnosti riaditeľ Odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní a jeho kolega Péter Urbán.
Pozvanie prijal Bob Kartous a v úvode konferencie predstavil myšlienky zo svojej knihy No Future: Vezeme děti na parním stroju do virtuální reality?
Na konferencii vystúpil minister školstva Ján Horecký, zúčastnili sa bývalý minister školstva Branislav Grohling, Anna Chlupíková, ale aj ďalšie významné osobnosti inštitúcií zaoberajúcich sa výchovou a vzdelávaním: Vladimír Burjan s prednáškami Ako učiť žiakov myslieť na každej jednej hodine, či Dobrí učitelia dávajú žiakom inštruktívnu spätnú väzbu, Daniel Bútora a jeho koncept Stáť nohami na zemi, ale hlavu mať vo hviezdach. Na konferencii hosťovala Juliane von Reppert-Bismarck, zakladateľka a výkonná riaditeľka mimovládnej organizácie Lie Detectors, ktorá podporuje kritické myslenie na školách, odborná poradkyňa pre stratégiu boja proti dezinformáciám a radikalizácii, členka expertnej skupiny EÚ pre hoaxy a dezinformácie, ktorá ponúkla tému Boj proti dezinformáciám v našich triedach: riešenia pre učiteľov v Európe.
Svoj vzácny čas účastníkom konferencie venovali aj Patrik Hudec (špecialista na zariadenia pre vzdelávanie v spoločnosti Microsoft), Tibor Hujdič (propagátor čítania detí a deťom, podporovateľ čitateľskej gramotnosti a modernizácie školských knižníc), Ivan Kalaš (profesor didaktiky informatiky na UK, spoluautor vzdelávacieho obsahu a metódy Informatika s Emilom), a mnohí ďalší akademici, experti, učitelia z praxe a nadšenci z mimovládnych organizácií venujúci svoju energiu vzdelávaniu detí a rozvoju učiteľov, medzi nimi aj Lučenčanka Zuzana Sojková, riaditeľka Regionálneho centra podpory učiteľov pre regióny Veľký Krtíš, Lučenec a Poltár s témou Kurikulárnej reformy v praxi (aj s príkladmi dobrej praxe a kazuistiky zo ZŠ s MŠ Opatová v Lučenci), teda celkovo takmer 60 prednášok pre vyše 330 účastníkov!
Konferencia Učíme pre život 2022 priniesla veľké témy, krásne pedagogično vo vzduchu, zjednocovanie silného tvorivého potenciálu prítomných do jedného prúdu, inšpiratívne, obohacujúce a podnecujúce prostredie pre všetkých prítomných!
Terézia Bahledová