Návšteva v Lovinobani a Divíne


Informácie o perspektívach štúdia na Gymnáziu B.S.Timravy v Lučenci sme boli v zostave RNDr. Jarmila Muchová - RŠ, študenti Viktória Líšková (2.C), Samuel Tkáč (2.A), Ema Berackova (2.A) a Maximilián Peťko (2.B) poskytnúť žiakom základných škôl v spádovej oblasti okresného mesta Lučenec. Navštívili sme Lovinobaňua Divín, naši študenti si pripravili pre nádejných uchádzačov o štúdium na GBSTLC prezentáciu a vytvorili film, pomocou ktorých mladším spolužiakom priblížili zaujímavý študentský život a úspechy našich absolventov na vysokých školách.

Milí žiaci ZŠ, ste u nás vítaní!