Naši "MAKSÁČI"


Aj v tomto školskom roku mali žiaci nižších tried osemročného gymnázia možnosť zapojiť sa do súťaže MAKS. Súťaž prebieha počas celého školského roka v ôsmich kolách. V každom kole majú žiaci 3 týždne na vyriešenie štyroch z piatich ponúknutých úloh, rôznej bodovej náročnosti. V každej úlohe majú žiaci možnosť na získanie bodov istoty. V tomto školskom roku sa najlepšie darilo Mikulášovi Rubintovi z primy, Jakubovi Dzúrovi a Sofii Dandovej z tercie. Ďakujem všetkým zapojeným žiakom, že našu školu reprezentujú aj v tejto súťaži a prajeme im ešte veľa ďalších úspechov.
Z. P.