Mikuláš


Mikulášske ráno sa 6. decembra v našej škole začalo veľmi veselo. Do vianočnej nôty nám vyhrával čert a krásnym spevom nás pri stromčeku vítala Viki Líšková. Na chodbách však striehol aj druhý čertisko, ktorý prichádzajúcich pomaľoval uhlím. Už sa čakalo iba na Mikuláša a anjela. Mikuláš s anjelom sa čoskoro dostavili a počas prvých troch vyučujúcich hodín navštívila táto veselá partia všetky triedy školy a sladkosťou odmenila všetkých, ktorí Mikulášovi a jeho pomocníkom niečo pekné zaspievali, či zarecitovali. Po tretej hodine sa v priestoroch telocvične konali Mikulášske radovánky pre triedy prímu, sekundu, terciu a kvartu. Program a tanečnú zábavu pripravili členovia školského parlamentu, ktorí sa snažili sviatočné dopoludnie spríjemniť rôznymi súťažami a výbornou hudbou. V mene žiakov i učiteľov by som sa im chcela poďakovať za milú a dobre pripravenú akciu.
Mgr. Mária Belovová, koordinátor školského parlamentu