Mladí učia mladých!


Dňa 30.5. 2023 si naši "franinári" (žiaci: kvinty, 1.B a 1.C) vyskúšali rolu učiteľa na ZŠ L. Novomeského, kde odučili hodinu franczúštiny určenú pre ôsmakov. Cieľom bolo ukázať že francúzština vôbec nie je taká ťažká ako si mnohí myslia. Žiaci základnej školy podľa pokynov plnili cvičenia a úlohy na stanovištiach, na ktorých sa im naši študenti snažili ukázať slová, ktoré z francúzštiny prešli do slovenčiny alebo tie, ktoré sú podobné s angličtinou. Nakoniec si spoločne pozreli krátke vtipné video o Francúzsku a Francúzoch ako takých. Všetkých veľmi chválim a už teraz sa teším na budúcich kolegov "franinárov".
Mgr. Strmeňová