Tretíkrát za sebou úspešní!


Zastúpenie Európskej komisie v SR a regionálne informačné centrá Europe Direct vyhlásili aj pre rok 2023 celoslovenskú vedomostnú súťaž Mladý Európan, ktorej sa pravidelne zúčastňuje aj naša škola.
Poslaním súťaže je zvýšiť všeobecnú informovanosť študentov stredných škôl SR o EÚ a tým aj povedomie participatívneho občianstva Európskej únie. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.
S hrdosťou môžeme skonštatovať, že žiaci Gymnázia B. S. Timravy v zložení Simon Szomszéd, Marian Hriň, Šimon Mochnacký sa stali víťazmi regionálneho kola tejto súťaže v Lučenci a víťazstvo pre našu školu vybojovali už tretí raz za sebou, čo sa pomaly už stáva tradíciou.
Chlapcom srdečne blahoželám a prajem veľa šťastia v národnom kole, ktoré sa uskutoční v júni 2023 v Prešove.
PaedDr. Monika Josifovová