NÁBOJ JUNIOR


25. 11. 2022 sa konala medzinárodná súťaž v rýchlostnom počítaní netradičných príkladov z matematiky a fyziky NÁBOJ JUNIOR. Súťaž zastrešuje nezisková organizácia Trojsten, ktorá usporadúva aktivity v matematike, fyzike a programovaní pre žiakov stredných a základných škôl. V našom regióne ho každoročne organizuje naša škola, žiaci GBST, v spolupráci s CVČ. Tento rok sa po prvýkrát uskutočnila na našej škole.
Náboj Junior je určený najmä pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a 8 ročných gymnázií(no zapojiť sa môžu aj mladší žiaci). Tento rok nás reprezentovali žiaci Jakub Dzúr, Damien Chovanec, Viliam Varga a Filip Lóška z tercie, ktorí sa umiestnili na 3. mieste v našom regióne a na 84.mieste z 417. škôl na celom Slovensku! Reprezentovali nás aj žiaci kvarty Patrik Pavlík, Ján Dováľ, Karin Hergelová, Hana Haláková, ktorí sa umiestnili na 205. mieste z celkového počtu zapojených škôl. Všetkým gratulujeme!
Sme nesmierne vďační za záujem zo strany žiakov, ktorý neustále narastá, aj po 2-ročnej neplánovanej odmlke.
V mene všetkých spoluorganizátorov ďakujeme vedeniu školy, za poskytnutie priestorov a materiálov, sponzorom, ale aj našim usilovným žiakom vyšších ročníkov (organizátorom) bez ktorých by sa náboj na našej škole nekonal.
Celoslovenské aj medzinárodné výsledky si môžte pozrieť tu: https://junior.naboj.org/.../results/category/nj/country/sk/
Žiaci, organizátori Náboja Junior
Výsledková listina z Lučenca: