Ďalšia vzácna návšteva v GBST


V utorok 21. februára 2023 zavítala do ďalšia vzácna návšteva z Banskobystrického samosprávneho kraja. Na pôdu našej alma mater prišiel Mgr. Mikuláš Pál, podpredseda BBSK pre oblasť školstva, športovej infraštruktúry a zamestnanosti. Pán vicežupan pricestoval v sprievode dvoch krajských poslancov – Mgr. Pavla Baculíka a MUDr. Juraja Pelča, a taktiež dvojice poslancov lučeneckého mestského zastupiteľstva – Bc. Lucie Láskovej a Mgr. Mariána Berkyho.
      „V priateľskej atmosfére sme prediskutovali finančné záležitosti, možnosti šetrenia energiami, telocvičňu, ale hlavne perspektívy rozvoja výchovno-vzdelávacej ponuky školy tak, aby sme pokryli záujmy a potreby nášho regiónu,“ uviedla RNDr. Jarmila Muchová bezprostredne po skončení stretnutia s dnešnými ctenými hosťami.