VÝZNAMNÁ NÁVŠTEVA NA PÔDE GBST


Vo štvrtok 24. novembra 2022 nás poctili svojou prítomnosťou novozvolený predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Ondrej Lunter spolu s poslancom za mesto a kraj Mgr. Pavlom Baculíkom. Ctení predstavitelia krajskej samosprávy sa v úvode svojej návštevy zvítali s vedením našej školy, aby následne – v sprievode pani riaditeľky lučeneckého štátneho gymnázia RNDr. Jarmily Muchovej – slávnostne položili kyticu pred sochu spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy. Meno regionálnej rodáčky, ktorá patrí medzi popredné slovenské prozaičky a dramatičky, nesie hrdo práve naša škola už viac než polstoročie...
Novozvolený župan BBSK sa následne zoznámil s predstaviteľmi Študentského parlamentu GBST. Ďalšie kroky Ing. O. Luntera a Mgr. P. Baculíka smerovali do budovy školy, kde si predstavitelia BBSK mali možnosť na vlastné oči prezrieť odborné učebne a triedy nášho GBST. (S)Pokojné zakončenie príjemného štvrtkového popoludnia následne prebehlo v rovine neformálneho rozhovoru vedenia školy s novozvoleným predsedom BBSK a pánom poslancom Baculíkom.
„Pán predseda Ondrej Lunter sa intenzívne zaujímal o impozantnú históriu našej školy, jej hektickú súčasnosť a perspektívy do budúcnosti. Taktiež sa zaujímal o aktuálne problémy študentov, následky COVID-u, či dôvody častého odchodu absolventov na vysoké školy do Českej republiky. Kľúčové bolo, že pán predseda vyjadril svoju podporu rozvojovým plánom našej školy. Ďakujem všetkým za krásny deň,“ prezradila pani riaditeľka RNDr. Muchová po skončení štvrtkového stretnutia s predstaviteľmi BBSK.
Róbert Rácz