SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU


Presne v deň (21. marec) celosvetovej iniciatívy, ktorú mnohí z nás poznajú pod označením Ponožková výzva, prijali pozvanie na pôdu našej školy "Downík" Ivko so svojou mamkou Marcelou. S maturantmi gymnázia diskutovali o rôznych témach, ktoré sa týkajú tohto ochorenia. Úvod besedy patril krátnej prezentácii o Downovom syndróme. Tú si pre žiakov Cvičení zo psychológie a Seminára z biológie pripravili praktikantky z UMB - študentky 2. ročníka Mgr. štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii, ktoré tento týždeň praxovali na hodinách PSY a CUP. Prezentáciu Bc. Kubáňovej a Bc. Olerínyovej si môžete pozrieť (a dozvedieť sa niečo viac o Downovom sy.) tu .