Školské kolo Olympiády kritického myslenia


V trinásty decembrový deň sa naša škola zapojila do druhého ročníka súťaže Olympiáda kritického myslenia. Približne päťdesiatka našich študentov mala možnosť vyskúšať si rôzne úlohy zamerané na prácu s informáciami a digitálnymi médiami. V praktických úlohách si vyskúšali overovanie informácií, orientáciu na internetových stránkach, porovnávanie grafov či tvorbu argumentov. Dôležité pritom nie je postúpiť či vyhrať, ale lepšie spoznať svet informačných médií, uvedomiť si, ako fungujú, naučiť sa orientovať vo svete často protichodných informácií či konšpirácií a zistiť, že nie je kritika ako kritika. Poďakovanie patrí vyučujúcim informatiky, ktorí obetovali svoj čas a priestor v prospech súťaže, a všetkým študentom, ktorí prejavili záujem zúčastniť sa.
Ivan Hraško