Krajské kolo Olympiády kritického myslenia


Vplyv médií v našej spoločnosti neustále rastie, no mediálna gramotnosť sa zvyšuje len veľmi pomaly. Práve preto vznikla súťaž Olympiáda kritického myslenia, ktorá je zameraná práve na prácu s médiami, odhaľovanie hoaxov či posudzovanie dôveryhodnosti textov. Prvotným cieľom je teda poskytnúť žiakovi možnosť sebarozvoja a zlepšenia orientácie v mediálnom svete. O to viac nás teší, že naši študenti zvládli aj súťažnú rovinu a obstáli medzi svojimi spolužiakmi z nášho kraja.
V prvej kategórii boli úspešnými riešiteľmi súťaže Tamara Borošová zo sexty na 14. – 16. mieste, Ján Kubaščík z kvinty na 17. – 18. mieste a Lukáš Čipka z kvinty na 23. – 24. mieste. Celkový počet súťažiacich v tejto kategórii bol 151. V druhej kategórii sa nám podaril ťah na prvú desiatku. Úspešnými riešiteľmi boli Jakub Lóška z 3.C na 4. mieste, Simon Szomszéd z 3.C na 7. mieste a Richard Markovič z oktávy na 9. – 10. mieste. Celkový počet súťažiacich v tejto kategórii bol 112.
Poďakovanie však patrí všetkým účastníkom krajského kola, ktorých bolo 30. Vyskúšali si skutočne náročný test a zdokonalili svoje schopnosti v oblasti tak potrebnej pre utváranie našej osobnosti.
Ivan Hraško