"Olympionici" GBST LC sa v silnej konkurencii presadili


 Sisi Sedláčeková, Zina Babinská a Filip Golský z I.B triedy ukázali dňa 28.11.2022 v Banskej Bystrici vo vedomostnom kvíze o olympizme vynikajúce vedomosti. V súťaži, ktorej vyhlasovateľom bol BBSK a Olympijský klub Banská Bystrica a organizátorom CVČ Junior Banská Bystrica, súťažilo 14 družstiev z celého kraja. Z maximálneho počtu 40 získali 33 bodov a vybojovali bronzové medaily.
K dosiahnutému úspechu najmladšiemu tímu súťaže srdečne blahoželáme.
PaedDr. A.Janková