FAKT NEVIEM vedeli


Tím FAKT NEVIEM reprezentujúci našu školu v zložení Filip Lóška, Sofia Dandová, Jakub Dzúr z triedy tercia kraľovali krížikom a ovládli krúžky na oblastnom turnaji "pIšQworiek" vo Zvolene.
Po ťažkom prebojovaní sa zo skupiny do play-off a záverečnom napínavom rozstrele nenašli premožiteľa a ako víťazi turnaja postupili do krajského kola.