Kto vyhral? FAKT NEVIEM


V Žiline sa uskutočnil krajský turnaj pIšQworiek, v ktorom súťažilo 10 tímov. Do Grandfinále mohol postúpiť iba jeden tím. Našu školu reprezentoval tím s už tradičným názvom "FAKT NEVIEM" žiakov tercie v zložení: Sofia Dandová, Jakub Dzúr a Filip Lóška.

Od začiatku až do konca súťaže boli na prvom mieste v tabuľke. Viete už, kto postupuje do Grandfinále, ktoré sa uskutoční 8. decembra 2022 na MUNI v Brne? FAKT NEVIEM