ÚSPEŠNÍ ŠPORTOVCI


V piatok 4. novembra 2022 sa v Rimavskej Sobote uskutočnili Majstrovstvá okresu Lučenec v plávaní.
Na tomto športovom podujatí nás úspešne reprezentovali aj naši žiaci. Za nižšie ročníky 8-ročného gymnázia to boli Emília Schedllingová (príma), Mária Póchová (príma), Emma Strculová (tercia), Ema Korimová (kvarta). Z vyšších ročníkov sa súťaže zúčastnili Saša Ilkovičová (kvinta), Laura Karbánková (kvinta), Jakub Šuhaj (kvinta).
Najúspešnejšia z našej školy bola Milka Schedllingová, ktorá v kategórii ZŠ obsadila 1. miesto v kategóriách 50 m prsia, 50 m znak, 50 m voľný spôsob, v štafete dievčat ZŠ bola druhá a v štafete dievčat SŠ bola prvá.
Medzi stredoškoláčkami bola úspešná Saša Ilkovičová, ktorá skončila druhá na 50 m prsia a prvá v polohových pretekoch družstiev. Emma Strculová obsadila 3. miesto na 50 m voľný spôsob, bola prvá a druhá v polohových pretekoch družstiev. Emka Korimová obsadila 2. miesto v polohových pretekoch družstiev.
Aj keď sme sa majstrovstiev zúčastnili len s minimálnym počtom súťažiacich, všetci plavci úspešne reprezentovali našu školu, za čo im veľmi pekne ďakujeme.
Mgr. Helena Maráková