ŠKOLSKÝ PLES GBST


Skvelý, jedinečný, unikátny. Proste gymnaziálny! Presne taký bol tohoročný školský ples Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy, ktorý sa konal ň v piatok 17. februára 2023 v priestoroch reštaurácie Novohrad. Výnimočnú atmosféru gymnaziálneho plesu si môžete vychutnať vo výbere fotografií druháka Maximiliána Peťka v priloženom albume.
„Príprava celej akcie sa niesla v réžii aktívneho zoskupenie našich študentov, členov Študentského parlamentu GBST. Musím vyzdvihnúť ich kreativitu, odhodlanie a vytrvalosť. Organizačne to bolo zvládnuté na jednotku. Chcela by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na príprave a organizácii školského plesu a pripravili pre nás všetkých veľmi príjemný večer,“ zhodnotila koordinátorka Študentského parlamentu GBST Mgr. Mária Belovová.