Prevencia je dôležitá


V stredu 22. 3. 23 sme na pôde GBSTLC v opravenej telocvični privítali prokurátorov a to pani JUDr. Jurinovú a tiež nášho absolventa JUDr. Slováka, ktorí žiakom sekundy a tercie sprostredkovali mimoriadne zaujímavé skutočné príbehy zo života zo svojej prokurátorskej praxe. Vysvetlili žiakom, za ktoré veci sa stávajú trestne zodpovednými vo veku 14, či 15 rokov. Dominantnou témou boli aj riziká sociálnych sietí, vznik závislosti pri neobmedzenej časovej dobe trávenej na internete, vyskytujúci sa predátori a stále viac pre psychiku bolestivá aj kyberšikana. Žiaci boli aktívni, mali veľa otázok, bolo vidieť, že téma sa ich dotkla.
Našim cieľom je pokračovať v preventívnych aktivitách, aby žiaci boli informovaní a v budúcnosti sa problémom vyhli.