Tvorba projektov


Dňa 28.09.2022 naši študenti Viktória Líšková, Michaela Chlpáňová a Samuel Tkáč, ako členovia študentského parlamentu GBST, navštívili Centrum inovácií a rozvoja v Lučenci, kde spolu s ďalšími študentmi gymnázií a stredných škôl z Lučenca a Fiľakova v zmiešaných skupinách diskutovali a následne aj vytvárali návrhy projektov.
Zamerania boli rôzne: ako môžu práce práve študenti povedomie o našom regióne, ako pripraviť rôzne kultúrno-zábavné ale aj športové podujatia pre študentov z nášho regiónu za účelom ich vzájomného spoznávania sa, ale aj vytvorenia platformy, z ktorej by mohli študenti čerpať informácie potrebné na správne rozhodnutie, kam na strednú prípadne vysokú školu. Tieto návrhy projektov si následne za prítomnosti pracovníkov Centra inovácií a rozvoja aj sami odprezentovali.
Ing. Ján Kružliak