Pytagoriáda – školské kolo


Vo štvrtok 8. decembra sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Zapojili sa žiaci prímy (18), sekundy (17) a tercie (9). Žiak, ktorý správne vyriešil 10 úloh je úspešným riešiteľom. Z triedy príma sú úspešní Alexandra Koristeková, Nela Kuricová, Jela Mešová, Mikuláš Rubint a Dominik Leo Ubrankovič. Z triedy sekunda Dominika Chudá, Sára Malčeková a Matúš Snopko. Z triedy tercia Jakub Dzúr a Richard Mágyel. Najviac bodov sa podarilo získať Jakubovi Dzúrovi (23) a Nele Kuricovej (20). Žiakom, ktorí postúpia na okresné kolo 21. marca 2023 držíme palce.
Blahoželáme všetkým a prajeme ešte veľa úspechov.
Mgr. Marta Öllösová