Slávnostné oceňovanie


Dňa 28. septembra 2022 sa v nádherných priestoroch Radnice mesta Banská Bystrica uskutočnilo slávnostné oceňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení pri príležitosti ich odchodu do dôchodku.
Cenu za životné pedagogické dielo si z rúk podpredsedu BBSK Ondreja Luntera v sprievode riaditeľky odboru školstva Úradu BBSK Jany Slačkovej prevzala dlhoročná pani profesorka PhDr. Viera Rapcová.
K tomuto významnému oceneniu jej v mene kolektívu Gymnázia Boženy Slančíkovej - Timravy srdečne blahoželáme!