Opäť dobrá správa!


Študenti na GBSTLC budú konštruovať roboty a programovať činnosť robotov.
Naším cieľom je zábavný, zaujímavý, inovatívny a moderný vyučovací proces, teda sme zakúpili 5 sád stavebníc LEGO EDUCATION. Cieľom je, aby si študenti naplánovali, skonštruovali, poskladali roboty a naprogramovali aj ich činnosť.
Žiaci hneď po vybalení nových pomôcok začali tvorivo pracovať, a ani nechceli ísť na ďalšiu hodinu ...
RNDr.Jarmila Muchová, riaditeľka Gymnázia B.S.Timravy LC