Rovesnícke učenie na pôde GBST


Rovesnícke učenie je v súčasnosti veľmi preferovanou vyučovacou metódou. Jeho podstatou je, že učivo nesprostredkuje učiteľ ale spolužiak alebo niekto iný v podobnom veku. Naši žiaci sú v tomto smere veľmi aktívni a už niekoľkokrát navštívili mladších kamarátov na základných školách.
No nielen to. Rovesnícke učenie bežne prebieha aj vo viacerých triedach na rôznych predmetoch, napríklad matematike či angličtine. Práve v rámci ANJ musíme spomenúť dve výnimočné akcie. Prvou bola prezentácia Maťka Jurinu z prímy v 4. B, kde Maťko plynulou angličtinou porozprával o svojej návšteve Škótska. Druhou bola včerajšia návšteva mladých ľudí z USA. V rámci piatich vyučovacích hodin boli v desiatich triedach a v každej sa veľmi trpezlivo rozprávali so svojimi slovenskými rovesníkmi o témach, ktoré mladých ľudí zaujímajú.
Keďže sa ukazuje, že takáto forma vyučovania je pre študentov atraktívna, rozhodne v nej chceme pokračovať aj v budúcnosti.
Mgr. Lea Segečová