Rovesnícke učenie THANKSGIVING


Vo štvrtok 24.11.2022, teda štvrtý štvrtok v mesiaci november, v Deň amerického sviatku VĎAKYVZDANIA / THANKSGIVING, si zanietení študenti našej školy vyskúšali byť za katedrou a odučiť 2 vyučovacie hodiny angličtiny svojich rovesníkov z tej druhej strany, teda v roli učiteľov. Téma bola aktuálna, oslava pripadla presne na ten deň, tak si žiaci mohli vypočuť čo-to z jeho histórie, recepty a kvíz upevňujúci novonadobudnuté poznatky. Následne si žiaci zo Základnej školy Novomeského v Lučenci vyskúšali v skupinovom učení pripraviť menu na Deň vďakyvzdania so slovenskými dobrotami aj pomocou letákov, no s obmedzeným rozpočtom... Žiaci to zvládli bravúrne a ako poslednú aktivitu si napísali THANK YOU CARD, teda ďakovnú kartu, kde poďakovali za všetko to pozitívne, čo ich za posledný rok postretlo, materiálne i nemateriálne, významné úspechy, dobré zdravie, milujúca rodina, verní kamaráti či domáci miláčikovia...
Naši gymnazisti zhodnotili, že práca spoza katedry vie byť síce dosť náročná, no tejto úlohy sa zhostili úplne prirodzene a vyslúžili si pochvalu nielen od svojich vyučujúcich anglického jazyka, ale i svojich budúcich rovesníkov a ich učiteľov.
Veríme, že sa nám znovu podarí zavítať aj na zvyšné základné školy v Lučenci a prenesieme myšlienku rovesníckeho učenia do podoby pretrvávajúcej tradície v našom pestrom gymnaziálnom repertoári rovnako zaujímavých a náučných aktivít.
Vyučujúci anglického jazyka