ROZLÚČKA S MATURANTMI


Elegantná, dôstojná, no predovšetkým úprimne dojemná. Inými prívlastkami sa azda ani nedá nazvať piatková rozlúčka so žiakmi maturitných ročníkov. Najstarší a najskúsenejší žiaci nášho GBST zasadli počas druhého májového piatku (12. 5.) poslednýkrát oficiálne do lavíc, aby si z rúk svojich triednych učiteľov prevzali koncoročné vysvedčenia. Z tretiakmi pekne vyzdobených tried sa po zanalyzovaní výsledkov nielen II. polroka aktuálneho školského roka, ale tiež ich celej doterajšej práce a úsilia naprieč krásami stredoškolského štúdia, vybrali pred školu, pred sochu Boženy Slančíkovej-Timravy.
Tu, za prítomností mladších spolužiakov, učiteľov a nepedagogických zamestnancov školy si najsnaživejší maturanti, ktorí reprezentovali školu vo vedomostných alebo športových súťažiach, mali výborný prospech, prípadne iným spôsobom šírili dobré meno školy, prevzali ocenenia z rúk pani riaditeľky RNDr. Jarmily Muchovej.
Každý, kto piatkovú rozlúčku s maturantmi 4.A, 4.B, 4.C triedy a oktávy videl na vlastné oči, musí uznať jedno: pomyselnou "čerešničkou na torte" celého slávnostného podujatia bol nádherný príhovor maturantky Emy Urbančokovej, ktorá sa prítomným prihovorila v mene celého maturitného ročníka. Hoci hodnotných a hlbokých myšlienok bolo neúrekom, my si dovolíme zdieľať s Vami jeden krátky úryvok Emkinej reči: "Preto chcem úprimne a za každého žiaka zo srdca poďakovať všetkým profesorom za všetko, čo pre nás urobili, stali sa našimi vzormi a zároveň poradcami v našich životných situáciách. Váš prístup bol tak ako odborný, tak aj rodinný, voviedli ste nás do svojich životov a brali ste nás ako ich súčasť. Myslím si, že my nie sme schopní vám vrátiť to, čo ste nám darovali, avšak buďte si istí, že každý náš úspech je oddnes aj vaším úspechom. Hoci vaše údery boli pre nás tvrdými ranami, teraz vidíme, že to nebola pustošivá búrka, ale drahokamy. Vážime si, že ste vniesli do našich životov ten najvzácnejší poklad - poznanie."
Maturantky a maturanti, prajeme Vám úspešný proces opakovania učív jednotlivých predmetov počas nadchádzajúceho akademického týždňa, ako aj zúročenie osvojených poznatkov a zručností za zeleným stolom pri Vašej prvej vážnej skúške, pri skúške dospelosti. Text: Róbert Rácz Foto: Maximilián Peťko; RR
Text: Róbert Rácz
Foto: Maximilián Peťko; RR