Úspešný ťah šachistov GBST


V dňoch 25.-26.10.2022 zorganizovalo CVČ Lučenec majstrovstvá okresu v šachu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ.
Víťazstvo medzi žiakmi ZŠ si odniesol náš Patrick Dominic Malček z tercie a medzi žiakmi SŠ exceloval Adam Badinka zo 4C .
Nicoletta Malčeková zo sexty obsadila medzi žiačkami SŠ krásne 2.miesto a všetci traja sa týmto úspešným ťažením nominovali na majstrovstvá BBSK. Martin Dzúr zo sexty sa umiestnil na 10.mieste, Matúš Kružliak tiež zo sexty obsadil 14.miesto K dosiahnutému úspechu všetkým našim šachistom a šachistke srdečne blahoželáme.
PaedDr. A.Janková