Okresné kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko


Súťaž v prednese povestí Šaliansky Maťko je tradične doménou základných škôl, lebo sa jej zúčastňujú len žiaci do siedmeho ročníka. Avšak žiačka našej prímy Mária Póchová ukázala, že aj gymnázium má v tejto súťaži stále čo povedať. V okresnom kole obsadila v ťažkej konkurencii svojej kategórie pekné tretie miesto. Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších recitačných i čitateľských zážitkov.
I. Hraško