Sárova Bystrica


Vo štvrtok 27. októbra sa piati členovia moderátorského krúžku zúčastnili krajského kola súťaže mladých moderátorov a redaktorov Sárova Bystrica 2022. Po dlhej covidovej odmlke sa išlo viac-menej „na skusy“. V družstve boli štyria prváci ( Samuel Dobra, Victoria Ďuricová, Maxim Mičianik a Lukáš Ostrihoň, všetci z 1.C) a jeden tretiak (Maroš Vajda z 3.A). A výsledok? Veľmi potešil. Maroš Vajda získal v silnej konkurencii tretie miesto a vysielacia redaktorská zmena“ v zložení Samo Dobra, Maroš Vajda a Luki Ostrihoň špeciálnu cenu poroty „za najkompaktnejší tvorivý tím.“
Gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.
PaedDr. Elena Melicherová, vedúca moderátorského krúžku