Slovo v hlavnej úlohe


je názov podujatia, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 26.9.2022 v priestoroch Novohradského osvetového strediska v Lučenci. Zúčastnili sme sa ho desiati, všetko členovia moderátorského krúžku. Tvorivú dielňu veľmi fundovane a zároveň hravo viedla lektorka Mgr. Art. Barbora Špániková, ArtD. Precvičili sme si techniku moderovania, kvalitu reči, správne dýchanie, spisovnú výslovnosť a verbálne a neverbálne výrazové prostriedky. Kreativita, interaktivita, učenie sa hravou formou - to sú typické črty podujatia, na ktorom sa oplatilo byť.
Samuel Dobra, Maxim Mičianik a Lukáš Ostrihoň z 1.C