Splavovanie Ipľa


2.A trieda spolu so svojimi vyučujúcimi sa vybrala 27.4.2023 splavovať Ipeľ, ktorého povodie sa zaraďuje do Nature 2000 so stupňom ochrany 3. Po úvodnej inštruktáži sa študenti vybrali na splav s tým že si budú všímať faunu a flóru pobrežia a vôd Ipľa. Videli napríklad rybárika riečneho, bobra čo je tu u nás unikátom, z rýb sumca taktiež volavku, zajaca, srnku. Adrenalín nechýbal a tímová práca bola veľmi nevyhnutná v samotnej loďke, ktorá bola dosť nestabilná a preto sa do cieľa dostalo 6 ľudí z 19-tich.
Záver splavu sme ukončili na grilovačke v Tranquilla parku, nakŕmili sme aj zvieratká napríklad alpaky, indické bežce, koníka Pedra. Videli sme vyliahnuté kuriatka.
Rozhodli sme sa splaviť Ipeľ aj o rok, tentoraz už na rafte aby sme mohli fotografovať počas plavby.
Ďakujeme chlapcom zo Splavuj Ipeľ za starostlivosť počas celej akcie.
Mgr. D. Macková