Úspešní absolventi


Po dlhej príprave sa študenti konečne dočkali. Dňa 8.6.2023 po náročnom dni a vyčerpávajúcich odpovediach, ktoré preverili ich vedomosti z oblasti reálií, literatúry aj z konverzácie, úspešne absolvovali ústnu časť štátnej jazykovej skúšky a blahoželáme im k dosiahnutiu úrovne C1.
text:Mgr. Juraj Blažek