Exkurzia Banská Štiavnica


Literárno-historicko-turistická exkurzia triedy tercia do Banskej Štiavnice sa uskutočnila dňa 18. 11. 2022. Navštívili sme Berggerich, kde sme úprimne obdivovali viac ako 400 rôznych druhov minerálov z lokalít celého sveta, ktoré sú usporiadané do súčasne platného taxonomického systému. V nádvorí budovy ústi štôlňa Michal, ktorá bola adaptovaná na pivničné priestory a dnes má tvar podkovy. Možno v nej zhliadnuť pôvodné banské vozíky – huntíky.
Po podrobnej prehliadke sme pokračovali do Banky lásky, ktorá je jedinečnou pripomienkou lásky Andreja Sládkoviča a Maríny Pišlovej. Ich vzťah je navždy zapísaný do riadkov najdlhšej básne Marína, ktorú sme obdivovali vo vernom faksimile, rovnako aj dobovo usporiadané izby rodného domu Márie Pišlovej, kde dnes sídli interaktívna pripomienka nesmrteľnej básne. Marína má 291 strof a 2900 veršov. Je to už 173 rokov najdlhšia ľúbostná báseň sveta. Od roku 2017 je zapísaná ako oficiálny svetový rekord vo World Record Academy, najväčšej organizácii na certifikáciu svetových rekordov. Priamo v Banke lásky recitovali študenti tercie úryvky tejto literárnej skladby.
Po prehliadke centra mesta sme vystúpili na Kalváriu nad Banskou Štiavnicou. Patrí medzi najkrajšie barokové kalvárie Európy. Pochádza z rokov 1745 – 1751. Stojí na kopci Scharffenberg (Ostrý vrch), vidieť ju zo všetkých strán a poskytuje celkový výhľad na mesto. Je nevšedná počtom zastavení a príbehom, ktorý rozpráva. Po rekonštrukcii sa stala jednou z najnavštevovanejších miest regiónu. Od roku 2007 je zaradená na Zoznam stovky najohrozenejších pamiatok sveta. V roku 2008 sa z iniciatívy dobrovoľníkov začala jej generálna rekonštrukcia.
Ďakujeme za krásny čas strávený spoznávaním čarovnej a nezabudnuteľnej Banskej Štiavnice.
Terézia Bahledová