STUŽKOVÁ SLÁVNOSŤ OKTÁVY


Tohoročnú "edíciu" stužkových slávností v školskom roku 2022/2023 úspešne zahájili maturanti, ktorí sú v našej škole najdlhšie. Žiakom oktávy pripli symbolické zelené stužky v piatok 9. septembra symbolicky všetci traja triedni učitelia, ktorí ich počas takmer 8-ročnej ceste naprieč štúdiami viedli: Mgr. Helena Maráková, ex-vyučujúca GBST Mgr. Nina Macková a súčasný triedny Mgr. Rastislav Koza.