Týždeň vedy a techniky v príme


Hodinu fyziky sme si v triede spestrili spoločnou prácou na modelovaní vesmírnych sond. Žiaci si namiesto zošitov a pera vybrali nožnice a lepidlá a dielo sa mohlo začať. Nebola to však taká jednoduchá práca ako sa zdalo. Diely na zlepenie bolo treba presne vystrihnúť, vytvarovať a prilepiť na správne miesto. Výsledok stál ale za tu námahu a robil nám radosť.