Uplynul október, mesiac úcty k starším.


Tejto téme sme sa v tercii v tomto období venovali intenzívnejšie - cez príbehy starších ľudí, najmä tých, ktorí jeseň svojho života trávia v domovoch pre seniorov. Pre niekoľkých z nich - pre klientov Betánie v Kalinove - sme v spolupráci s pani Dankou Belkovou pripravili hrnčekový pozdrav s čajom.

Nech chutí, nech poteší...
Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov,
podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov,
keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy,
keď ho ľudia majú radi.