Záver školského roku 2022/23


Gymnázium je miesto, kde to žije.
Škola nám dáva šancu na dôstojnú prítomnosť a úspešnú budúcnosť, je to miesto, kde sa odohrávajú príbehy, kde sa dozvedáme nové zaujímavé skutočnosti, kde hľadáme súvislosti, kde sa uskutočňujú rôzne zážitkové školské aj mimoškolské akcie...
Poďakovala som pedagógom za ich zmysluplnú prácu a aj žiakom za ich snahu, ktorú vyvinuli pri získavaní poznatkov za celý školský rok, možnosť zlepšiť sa je tu stále a aj nádej, že sa to pri príslušnej námahe podarí.
Študenti s najlepším priemerom 1,00 dostali riaditeľskú pochvalu.
Blahoželáme a všetkým žiakom prajeme krásne prázdniny plné nezabudnuteľných zážitkov a pedagógom zaslúžený oddych ...
RNDr. Jarmila Muchová, riaditeľka školy
Fotov galérii: Mgr. Anita Dzúrová