Vianoce v krajine X


Posledný deň školského vyučovania v roku 2022 sme zavŕšili projektovým vyučovaním s názvom Vianoce v krajine X pod vedením školského parlamentu. Každá trieda si začiatkom decembra vylosovala krajinu, ktorej vianočné tradície a zvyky bolo potrebné čo najpresvedčivejšie zobraziť v priestore triedy. Hlavnou myšlienkou projektu bolo oboznámiť sa s vianočnými tradíciami a zvyklosťami po celom svete, uvedomiť si rôznorodosť krajín a národov a priblížiť žiakom život a kultúru v iných krajinách.
Po príprave tried navštívila komisia tvorená pedagógmi každú triedu a zhodnotila estetickosť výzdoby triedy, odprezentovanie tradícií a zvyklostí krajiny a kreativitu kolektívov v projekte. Okrem nápaditej výzdoby nám triedy ponúkli tradičné vianočné pokrmy, koláčiky, či nápoje, ktoré sa v krajinách počas Vianoc podávajú a mnohí program spestrili tradičným tancom, či spevom kolied. Komisia nemala vôbec jednoduché vybrať tých najlepších. Po zhodnotení všetkých kritérií sa rozhodlo, že v kategórii vyššie ročníky 8.ročného gymnázia a štvorročné gymnázium sa na 1. mieste umiestnila trieda Sexta, na 2. mieste trieda 1.A a na treťom mieste 4.B. Ocenili sme aj 3.B, ktorá obsadila 4. miesto. Nižšie ročníky 8. ročného gymnázia boli ocenené nasledovne: trieda príma za kreatívnu výzdobu, triedy sekunda a kvarta za nápadité odprezentovanie jedál krajín a trieda tercia za kreatívnu prezentáciu krajiny. Víťazným triedam srdečne gratulujeme. Chcela by som sa v mene školského parlamentu poďakovať všetkým triedam za ich snahu prispieť k peknej vianočnej atmosfére a podporiť tak peknú myšlienku celého projektu.
Mgr. Mária Belovová, koordinátor školského parlamentu