VIVAT SCIENTIA! Nech žije veda!


V utorok 21.02.2023 viedli kroky prírodovedných tried 1.B a 3.B a ich triednych učiteľov Mgr. Anity Dzúrovej a PaedDr. Ivana Gúgľavu na „bombovú“ prednášku „Veci, ktoré mali ostať v 20. storočí, ale neostali...“, ktorá sa uskutočnila v nádherných priestoroch historickej Radnice v Lučenci. Prednášku nám odprezentoval TOP slovenský experimentálny jadrový fyzik Martin Venhart z Fyzikálneho ústavu SAV.
A prečo „bombová“ prednáška? Pretože jej obsahom boli zaujímavým popularizačným spôsobom podané princípy, na ktorých fungujú napr. jadrové zbrane a jadrové nosiče. Málokto vie, že v minulosti existovalo aj mierové využitie jadrových zbraní a takýchto jadrových výbuchov sa uskutočnilo vo svete asi 200. Dozvedeli sme sa aj, čo z aktuálnych jadrových hrozieb je reálne a čo len propaganda.
Zaujímavú prednášku sme ukončili otázkami nielen k téme, ale aj k bežnému životu jadrového fyzika. Ďakujeme za podnetné blúdenie mikrosvetom jadrovej fyziky a tešíme sa na ďalšie ponuky prednášok zo série VIVAT SCIENTIA!
PaedDr. Ivan Gúgľava