Voda nad zlato alebo zlato vo vode


Dňa 28.3.2023 sme sa stali súčasťou vedeckej prednášky/diskusie o problematike znečistených vôd a o ich organickom spôsobe čistenia, ktoré môže pomôcť nielen nám, ale aj budúcim generáciám. Táto prednáška bola veľmi obohacujúca a zaujímavá, priam jedna z najlepších prednášok, ktorej sme sa zúčastnili. Prezentácia aj diskusia boli záživné a chceli by sme sa poďakovať pani Mgr Zuzane Bártovej, PhD z Ústavu geotechniky SAV za zrozumiteľné objasnenie témy.
Jačmeníková, Murínová, Arvaiová - žiačky sexty