ZAUJÍMAVOSŤ BIOLOGICKÁ ??


Dňa 23. februára 2023 v našom Gymnáziu Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci viac než 400 žiakov lučeneckých základných škôl navštívilo biologickú výstavu študenta druhého ročníka Gabriela Csomó s názvom "Milión nožičiek".
Pozrite si prezentáciu, aby ste sa o úspešnej akcii dozvedeli viac.