ZENIT v programovaní


Naši študenti Svetlana Pivarčiová (4.C), Michal Babjak (4.C) a Filip Siviček (4.B) sa dňa 24.11.2022 zúčastnili krajského kola súťaže "ZENIT v programovaní".
Filip Sivíček obsadil 1. miesto, Michal Babjak 10.miesto a Svetlana Pivarčiová 14.miesto.
Všetkým blahoželáme a Filipovi budeme držať palce na celoštátnom kole, ktoré bude 21-23.2.2023 v Bratislave.