Koučovací prístup v práci pedagóga


Kolektív pedagógov Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy začal pripravovať školský rok už 21. augusta 2023. Príprava nespočíva len v písaní dokumentov, usporadúvaní kníh a tvorbe zoznamov. Jej súčasťou je aj (neformálny) osobnostný a profesijný rozvoj.
Ďakujeme pani Ing. Janette Horstmann, KcS, profesionálnej koučke, členke Slovenskej asociácie koučov a zakladateľke OZ Podnikavci Novohradu a Coworking Priestor, ktorá nám venovala svoj čas v dvoch vzdelávacích blokoch na tému Koučovací prístup pre pedagogických pracovníkov. V modernom coworkingovom priestore sme hovorili a živo diskutovali o rozdieloch medzi mentoringom a koučingom a o výhodách využívania koučovacieho prístupu vo výchovno-vzdelávacom procese. Za inšpiratívne stretnutie veľmi pekne ďakujeme.
Terézia Bahledová