Biologicko-jazyková exkurzia Viedeň 21.9 - 22.09.2023


Počas dvoch mimoriadne teplých dní uplynulého týždňa sme sa s triedami sekunda, tercia zúčastnili už tradičnej exkurzie Bratislava - Viedeň.
Absolvovali sme dni plné unikátnych zážitkov ako plavba po Nesiederskom jazere s bohatou faunou a flórou, navštívili sme Familypark, prešli sme sa večernou Bratislavou a ubytovali sa v hoteli. Druhy deň sme históriu Rakúska a Viedne vďaka virtuálnej realite s hudbou Mozarta zažili v Timetraveli. Po krátkom osobnom voľne v centre Viedne sme sa presunuli do ZOO najväčšej a najstaršej v Európe.
Mnozstvo materiálu študenti využijú na prácu nimi zvolených projektoch. Upozornili sme ich na enviromentálny prístup Rakúska k zelenej energii, úcte k histórii. Studenti boli disciplinovaní a dochvíľni a v neposlednom rade museli hospodáriť aj so svojím vreckovým. Zdraví, spokojní a plní zážitkov sme o 22.00 prišli pred školu, kde nás už čakali rodičia. Chcem poďakovať Mgr. Segečovej, Mgr. Hraškovi, Phdr. pani Lackovičovej za odbornú spoluprácu.Taktiez lektorke Emily, ktorá bezprostredne konverzovala so študentami anglicky. Poďakovanie patrí aj pánovi šoférovi za bezpečnú jazdu.
Mgr.Danka Macková