Čo bolo 2021/2022


Best in English
Po ročnej prestávke sa v novembri opäť konala online súťaž pre najlepších angličtinárov ...
Pytagoriáda – školské kolo
Vo štvrtok 10. decembra sa uskutočnilo školské kolo pytagoriády. Zapojili sa žiaci ...
BRLOH - opäť úspešne
Už sa stáva tradíciou, že aj žiaci našej školy sa zapájajú do Brnenskej logickej hry BRLOH ...
Bubnovačka 2021
Deň 19. november je už desaťročia známy ako Svetový deň prevencie týrania...
Ocenenie učiteľov našej školy
Sme veľmi hrdí na dve naše kolegyne. PhDr. Hedviga Kanátová a PaedDr. Soňa Lindušková...
Ocenenia žiakov našej školy
Počas Dní mesta Lučenec, boli dňa 27.8.2021 prímatorkou mesta...