Čo bolo 2015/2016


Olympiáda zo slovenského jazyka
Aj znalosť slovenčiny sa počíta
V dvoch termínoch prebehlo školské kolo Olympiády ...
MISS 2015
Dňa 24.11.2015 sa uskutočnila MISS v priestoroch kina Apollo. Našich súťažiacich...
 
Zenit v programovaní
Výsledky krajského kola súťaže Zenit v programovaní
Ako sú na tom naši študenti?
Úspešný záver novembra 2015
Každoročne sa v tento jesenný mesiac konajú v našom meste pre recitátorov a tvorcov umeleckých textov...
Gymnaziáda
V tomto roku si naša škola pripomína vzácne výročia:425. výročie gymnaziálneho vzdelávania v Lučenci, 145. výročie...
Spomienka na Joža Urbana
V priestoroch Novohr. knižnice v Lučenci sme 4.11.2015 v dopoludňajších hodinách pobudli v spoločnosti...
Halloween
Žiacka školská rada zorganizovala pre žiakov nižšieho gymnázia 28. októbra 2015 Halloween.
Burza stredných škôl
Dňa 21. októbra 2015 sa uskutočnila burza stredných škôl v priestoroch Reduty.
Rok Ľ. Štúra
Rok 2015 vyhlásila Vláda SR za Rok Ľudovíta Štúra. Dôvod bol jednoduchý: 28. 10. 2015 si propomíname 200.výročie narodenia tohto národovca, velikána našich dejín
Imatrikulácia prvákov
Dňa 16. októbra 2015 sa v priestoroch Novohradu konala tradičná imatrikulácia. Imatrikuláciu zorganizovali pre našich prvákov tretiaci a pripravili si pre nich ...
Školské kolo - Zenit v programovaní
Školské kolo súťaže Zenit v programovaní Dňa 14. októbra 2015 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v programovaní...
Imatrikulácia príma
Imatrikulácia príma
V piatok 9.10.2015 sme sa spolu s primánmi preniesli do 60. a 70. rokov. Boli to roky plné farebnosti a výstrednosti, čo mladí...
Európsky deň jazykov

Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom. Táto múdrosť našich predkov je ešte aktuálnejšia v dnešnej pretechnizovanej dobe...
Timravina studnička
Timravina studnička Dobrý recitátor ešte žije...