Čo bolo 2016/2017


Pytagoriáda 2017
Tak ako sme už uviedli, tento školský rok v okresnom kole tejto ...
Astronomická olympiáda
Aj v tomto školskom roku sa Andrej Kancko zapojil do riešenia ...
"Čo vieš o hviezdach?"
V tomto školskom roku sa naši žiaci opäť zúčastnili najskôr...
Fyzikálna olympiáda
Dňa 16. mája 2017 sa konalo krajské kolo 58. ročníka ...
Olympiáda v informatike
V tomto školskom roku našu školu úspešne reprezentoval Martin Beľa...
Bilogická olympáda
Žiak tercie nášho gymnázia Adrian Beľa sa stal v dňoch 14.-15. júna víťazom ...
Viedeň 2017 I.
Tercia
Viedeň 2017 II.
Tercia
Matematický klokan
Dňa 20. marca 2017 sa na našej škole uskutočnila súťaž Matematický klokan...
Výtvarné súťaže
Talentovaní žiaci školy vytvorili výtvarné práce, ktorými dosiahli...
Vyraďovanie maturantov
Uplynulý piatok (26. mája 2017) sa niesol v slávnostnom duchu ...
Oceňovanie študentov
Dňa 23. mája 2017 sa v priestoroch CVČ uskutočnilo oceňovanie študentov ...
Škola v prírode
Počas náročného uplynulého týždňa, kedy maturanti nášho gymnázia skladali skúšku ...
Literárna exkurzia Martin
Na našej škole je už dlhoročnou tradíciou, že žiaci druhého ročníka a sexty ...
Striebro z celoslovenského kola
Krásne 2. miesto z republikového kola Biblickej olympiády získalo ...
Rozlúčka so štvrtákmi
V piatok 12.5.2017 sme sa rozlúčili s našimi štvrtákmi. Prajeme ...
Beheimov Lučenec
Dňa 5. mája 2017 sa uskutočnil už III. ročník recitačnej súťaže v nemeckom ...
Exkurzia - Sereď - Bratislava - Viedeň
V dňoch 11. a 12. mája 2017 sa uskutočnila exkurzia pre študentov....
Dejepisná olympiáda
Dvadsiaty siedmy marcový deň bol pre našich žiakov, účastníkov ....
Exkurzia Viedeň - Flóra 2017
V dňoch 4. a 5. mája 2017 sa uskutočnila plánovaná exkurzia ....
66. ročník MO
Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do riešenia matematickej ....
OFrJ, celoštátne kolo
V dňoch 30. - 31. marca 2017 sa naša žiačka Zuzka Vrábeľová ....
Olympiáda ľudských práv
V dňoch 5. -7. apríla 2017 sa náš žiak Matej Gajdoš zo 4.B. triedy zúčastnil ....
OAJ, celoštátne kolo
V dňoch 28. a 29. marca 2017 sa uskutočnilo v Bratislave....
Návšteva francúzskeho študenta
Zaujímavú besedu zažili študenti GBST uplynulý piatok (24. marca)....
Pytagoriáda okresné kolo
V stredu 15. marca 2017 sa uskutočnilo okresné kolo pytagoriády ....
Príma a sekunda
Kým naši odvážni maturanti úpenlivo bojovali....
Azúrové pobežie a Korzika

1. deň - Monaco
2. deň - Saint Tropez
3. deň - Corsica
Krajské kolo olympiád v CJ
Mesiac február sa už tradične niesol v znamení krajských kôl olympiád ....
Jubilejný ples
Noblesa, skvelá zábava, najlepší lučeneckí moderátori a hodnotné tombolové ....
Angličtinár roka
Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do súťaže Angličtinár....
Zrod novej tradície?
Byť človekom je úžasná vec! Len či máme v sebe aj dosť odvahy,....
ONJ, okresné kolo
Dňa 19. 1. 2017 sa na našej škole konalo okresné kolo 27. ročníka Olympiády....
OAJ, okresné kolo
17. a 18. januára sa uskutočnili okresné kolá OAJ, do ktorých postúpili....
Náboj Junior 2016
Dňa 25. 11. 2016 dostali žiaci základných škôl a nižších ročníkov....
Burza stredných škôl
23.11. sme sa ako správni gymnazisti rozhodli ísť reprezentovať našu....
Olympiáda v anglickom jazyku
Už tradične sa v novembri uskutočnilo školské kolo OAJ....
Ivan zožal ďalší úspech
Meno Ivana Horvátha zo 4.A je nám v súvislosti s umeleckým prednesom....
Literárny Lučenec
Každoročne na jeseň si pripomíname výročie narodenia i úmrtia slovenskej spisovateľky....
Zenit v programovaní, kraj
V utorok 29. novembra 2016 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže Zenit....
Olympiáda zo slov. jazyka a lit.
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry mala na úrovni....
Poznaj svoj kraj
Novohradské osvetové stredisko nám v rámci projektu Poznaj...
Slávnostná Gymnaziáda
Veľkú slávnosť majú za sebou študenti a pedagógovia lučeneckého Gymnázia...
Návšteva Novohradskej galérie
Dňa 16.11.2016 žiaci nášho gymnázia navštívili priestory Novohradskej...
Sárova Bystrica
Dňa 27. októbra sme sa ja, Miška Remencová a Ivan Horváth, vydali...
Program UNICEF
Pre žiakov prímy a sekundy boli zorganizované workshopy našou Junior...
Imatrikulácia prímy
Po prvákoch sa svojho "veľkého" dňa dočkali aj naši najmenší spolužiaci...
Imatrikulácia prvákov
V piatok (21. októbra) sa konala školská akcia, ktorú majú už tradične...
Beseda s bývalým študentom
Po Marekovi Tesařovi prišiel na našu školu ďalší absolvent GBST. Tomáš...
Timravin chodníček
Prvá októbrová sobota nás teplým počasím vylákala na turistický pochod...
Európsky deň jazykov 2016
V pondelok 26. septembra sme si ako každý rok pripomenuli Európsky deň...
Mesto v pohybe
ňa 22. septembra 2016 sa naši študenti zúčastnili dvoch zaujímavých akcií...
Návšteva bývalého študenta
V stredu 14. septembra 2016 nás navštívil náš bývalý žiak Marek Tesař...
Exkurzia po Gemeri
Posledné teplé slnečné dni nám umožnili plne si vychutnať tradičnú literárnu exkurziu...
Divínsky Boyard
V stredu 14. 9. 2016 sa v Divíne uskutočnilo finále súťaže Divínsky Boyard...
Vzácna návšteva na GBST
Deň - 9. september 2016 - sa do kroniky našej školy zapíše...