Čo bolo 2017/2018


Cestujeme cez prázdniny 2018 ...
Ledva skončil školský rok 2017/18 a vysvedčenia sme odložili...
Celoslov. finále "Čo vieš o hviezdach?
Ako sme už uviedli v predchádzajúcich príspevkoch, náš žiak...
 
Ďalší rok v jazykovej škole
Tento školský rok sa blíži míľovými krokmi ku svojmu záveru...
Biblická olympiáda
Celoslovenské kolo Biblickej olympiády v kategórii stredných škôl sa konalo...
Matematický náboj
Dňa 23. marca 2018 sakonala medzinárodná súťaž tímov Matematický...
Matematická olympiáda
Dňa 10. apríla 2018 sa konalo Krajské kolo matematickej olympiády ...
Fyzikálna olympiáda
Dňa 10. mája 2018 sa konalo Krajské kolo fyzikálnej olympiády ...
Geografická olympiáda
Dňa 12. apríla 20118 sa v Banskej Bystrici konalo krajské kolo geografickej...
Kraj - "Čo vieš o hviezdach?"
Po úspešnej reprezentácii našich žiakov v okresnom kole, sa niektorí...
Rozlúčka s maturantami
18. mája sme sa rozlúčili s najstaršími (spolu)žiakmi nášho gymnázia...
Olympiáda v informatike
V dňoch 21. až 24. marca 2018 prebehlo v Trenčianskych Tepliciach...
IQ olympiáda
Naša škola sa prvýkrát zapojila do celoslovenskej súťaže IQ olympiáda...
DO Smolenice
Žiaci našej školy sa pravidelne zúčastňujú dejepisnej olympiády...
Puškinov pamätník
Dňa 28. apríla sa v Divadle B.S. Timravy uskutočnilo celoštátne kolo...
Exkurzia Bratislava - Viedeň
V dňoch 3. a 4. mája 2018 sa uskutočnila tradičná exkurzia do hlavných...
Celoštátne kolo ONJ
Koncom marca sa v Bratislave konalo celoštátne kolo Olympiády...
FO kategória E
V krajskom kole fyzikálnej olympiády kategórie E, ktoré sa uskutočnilo...
Okresné kolo MO
Už tradične, ako každý rok, sa dňa 17. apríla 2018 žiaci prímy...
Zlatá klapka 2018
V bratislavskom divadle Aréna sa 14.3. 2018 uskutočnilo vyhlasovanie...
"Čo vieš o hviezdach ?"
Dňa 9. apríla 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola ...
Svetový deň Downovho syndrómu
21. marec je deň ako každý iný. No predsa len je niečím výnimočný. Je totiž...
Lyžiarsky kurz
Je nedeľa 4. marca, 7.00 hod. ráno. Do areálu školy postupne prichádzajú...
Počas písomnej maturity
Písomné maturity v šk. roku 2017/2018 sú po dnešku minulosťou, našich maturantov...
Okresné kolo pytagoriády
Dňa 14. marca 2018 sa konalo okresné kolo pytagoriády. Najväčšie úspechy...
Šk. kolo - Hviezdoslavov Kubín
Na prelome februára a marca sme usporiadali školské kolo recitačnej súťaže...
Krajské kolo Olympiády SJL
7. februára 2018 sa v Strednej odbornej škole dopravnej vo Zvolene uskutočnilo...
Máme víťaza krajského kola ONJ
Mesiac február sa už tradične niesol v znamení krajských kôl olympiád v jednotlivých cudzích...
Okresné kolo OAJ
V okresných kolách OAJ nás reprezentovali víťazi školských kôl. Naša ...
Okresné kolo ONJ
Dňa 18. 1. 2018 sa v CVČ Magnet konalo okresné kolo 28. ročníka Olympiády...
Angličtinár roka
Súťaž The Best in English sa z roka na rok teší väčšej obľube...
Olympiáda v anglickom jazyku
V priebehu decembra sa už tradične uskutočnilo školské kolo olympiády v AJ...
Vianočné zvyky
Posledný školský deň roku 2017 - deň pred odchodom na vianočné prázdniny...
Slávnostná Gymnaziáda 2017
Vo štvrtok 21. decembra sa v priestoroch Kina Apollo uskutočnilo tradičné...
Šaliansky Maťko
Dňa 18.12.2017 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko...
NÁBOJ JUNIOR
Dňa 24. 11. 2017 sa tím organizátorov z nášho gymnázia pod vedením...
Olympiáda v nemeckom jazyku
Aj tohto roku sa stretli najlepší nemčinári na školskom kole ...
Spolupráca pokračuje ...
Opäť ubehol jeden rok a naša škola, t.j. Gymnázium B.S.Timavy...
Olympiáda zo slovenčiny
V mesiacoch október až december sme absolvovali školské kolá...
História Novohradu 2017
V sobotu 25. novembra sa na Hradišti (okres Poltár) konalo ...
Mikuláš
Aj na našu školu zavítal Mikuláš. Žiaci prvého ročníka...
Krajské kolo Zenitu
Dňa 28.novembra 2017 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo...
Súťaž ibobor
V týždni od 6. novembra 2017 do 10. novembra 2017 sa uskutočnila ...
11. medzinár. ol. IOAA 2017 na Phukete
Náš študent Andrej Kancko sa zúčastnil ...
Súťaž v PISQWORKÁCH
Dňa 16.11.2017 sa na Gymnáziu J.G. Tajovského v Banskej ...
Praktická aktivita

Patrik Hrdina
Jakub Koza
Šimon Šulaj
kvarta
Rast a rozmnožovanie huby

Kristína Magová
Simona Bolčová
kvarta
Praktické aktivity

kvarta
Noc výskumníkov

Bronislava Koristeková
sekunda
Praktické aktivity

Marek Červenák
Marko Fehérpataky
kvarta
Rozmnožovanie huby

Tomáš Červenák
Max Höffer
kvarta
Príma imatrikulácia pre prímu
S radosťou oznamujeme všetkým (gymnaziálnej aj širšej verejnosti), že trieda...
SÁROVA BYSTRICA
V piatok 20.októbra sa v Stredoslovenskom osvetovom stredisku...
Exkurzia Energoland
Dňa 20.10.2017 sa študenti 2.ročníka zúčastnili exkurzie do Energolandu...
Zenit, školské kolo
V stredu 18. októbra aj na našej škole prebehlo školské kolo...
Imatrikulácia prvákov
Piatok, 20. októbra, patril všetkým prvákom GBST. Novici na našej škole...
Timravin chodníček
Dňa 7.10.2017 sa žiaci prímy a 1.ročníkov nášho gymnázia zúčastnili...
Návšteva ZOO v Budapešti
9. októbra 2017 žiaci gymnázia absolvovali netradičnú zážitkovú formu...
150. výročie narodenia
2. októbra - teda na deň presne - si vzácni hostia, pedagógovia a študenti ...
Noc výskumníkov
Stalo sa už tradíciou, že žiaci prímy až kvarty so svojimi triednymi učiteľmi...
Európsky deň jazykov
Nielen narcisy, priatelia či čokoláda majú svoj deň. Majú ho aj jazyky...
Divínsky Boyard
Aj tento rok sa naši žiaci zúčastnili zaujímavej športovo-vedomostnej ...
Prázdninová cesta
Hneď po ukončení školského roka vyrazili študenti na okružnú cestu ...